วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

01.โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

อัตรากำลังพล

 

 

 

โครงสร้างตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ