วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ไตรมาส 1-2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567