วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

    

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการและดูแลเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบำรุงรักษาและตรวจเช็คตามระยะทาง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียนโล่ 29362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบำรุงรักษาและตรวจเช็คตามระยะทาง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียนโล่ 29361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นป้ายผู้บังคับบัญชาระดับสูง จำนวน 2 รายการ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง