วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน ตุลาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน มกราคม 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือน มีนาคม 2567