วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

     

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ ด้านคดีอาญา ตามระบบ CRIMES

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูลการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ข้อมูลการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ข้อมูลการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประจำเดือน มกราคม 2567

ข้อมูลการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประจำเดือน มีนาคม 2567