วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ช่องทางการเผยแพร่สามารถเข้าชมข้อมูลผลการดำเนินของหน่วย

 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยเรื่องการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 67

 

 

 

 

สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน