วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 244
23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 254
22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ เขียนโดย Super User 211
21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย Super User 159
20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 186
19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 171
18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เขียนโดย Super User 211
17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) เขียนโดย Super User 277
16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 225
15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล เขียนโดย Super User 152
14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 318
13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 462
12.ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เขียนโดย Super User 149
11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 266
10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ เขียนโดย Super User 197
09.E–Service เขียนโดย Super User 323
08.คู่มือการให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 99
07.คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 95
06.รายงานการปฎิบัติราชการประจำเดือน เขียนโดย Super User 327
05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน เขียนโดย Super User 284
03.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 191