วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

สถานที่ตั้ง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ

          เลขที่ 179 หมู่ 2 ถนนพญาแล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  36000

          Tel. 044-056411 Fax. 044-056411

          E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 พิกัด : Location 

https://maps.app.goo.gl/FWmUGYFnbqvKx6RQ9 

 

Map on google