วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

ITA ประจำปี 2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O 15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล