วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รณรงค์ประชาสัมพันธ์

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

1.เจ้าของกิจการ 

2.เจ้าของบ้าน

3. โรงแรม 

4.ผู้ครอบครองเคหะสถาน

ทราบ ถึงหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ กรณีที่มีชาวต่างขาติเข้าพักอาศัย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ตามมาตรา 38 หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท แต่หากผู้นั้นเป็นผู้จัดการ โรงแรมต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 2000 ถึง 10000 บาท ตามมาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522