วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่พันตำรวจโท อุกฤษฎ์ ฤทธิรงค์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม ณ อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว