วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

 

เชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก. ตม.จว.ชัยภูมิ