วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

 

ท่านรู้หรือไม่ว่าประเทศใดบ้าง ที่ไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ท่านรู้หรือไม่ว่าประเทศใดบ้าง    ที่ไม่ต้องขอวีซ่าเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย   และอยู่ในประเทศไทย  ได้ไม่เกิน 30 วัน   ถ้าไม่รู้ตามเรามา....    รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับ     ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนัก    อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได่ที่  https://www.immigration.go.th/index