วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอแจ้งเวลาเข้าเยี่ยมผู้ต้องกักที่รอการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรใหม่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอแจ้งเวลาเข้าเยี่ยมผู้ต้องกักที่รอการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรใหม่ เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องกักตัวเพื่อรอส่งกลับเป็นจำนวนมาก เพิ่อให้ผู้ต้องกักได้รับการเยี่ยมอย่างทั่วถึง ดังนั้นสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาเข้าเยี่ยมเป็นวันละ 2 รอบ 

รอบที่ 1 เวลายิ่นคำร้อง 08:30~09:30 น. เวลาเยี่ยม 09:45~10.30 น.

รอบที่ 2 เวลายิ่นคำร้อง 10:00~11:00 น. เวลาเยี่ยม 11:15~12:00 น.

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป กก.3 บก.สส.สคม.