วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2566
คนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ Welcome to Chaiyaphom immigration

 

ประกาศ เปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2561

กำหนกเวลาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 28 ธันวาคม 2561 การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี

 

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561

 

   ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

   1. เปิดรับไม่เกินหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และไม่เกินห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ
   2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่  19 กันยายน 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ  
   3. สถานที่ยื่นคำขอ :
      ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
      ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่
      ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง  ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง 

  

คลิกอ่านรายละเอียด


  - ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561
  - ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2561
  - กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
  - คำแนะนำและรายละเอียดสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9)
แบบข้อมุลบุคคล
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
แผนที่แสดงสถานที่พำนักและสถานที่ทำงาน
ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน
  เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ แยกตามประเภทของการยื่นคำขอ
คลิกดูรายละเอียด
ว่าที่ พ.ต.ท.กวีวัฒธ์ อภิวาท
สว.ตม.จว.ชัยภูมิ

 

คู่มือการใช้ คิวออนไลน์์

 

Immigration Bureau Oline Service

 

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00262365
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
118
710
260112
1476
5626
262365

Your IP: 3.236.80.119
2023-02-09 08:51